BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcquý IIInăm 2022(Phục vụ phiên họp thứ hai BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực)
Số ký hiệu văn bản 226/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcquý IIInăm 2022(Phục vụ phiên họp thứ hai BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC PCTN QUY III - phục vụ kỳ họp.pdf
ipv6 ready