Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022
Số ký hiệu văn bản 149/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 149-KH.pdf
ipv6 ready