Kế hoạch phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 147/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm XÂY DỰNG KH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023.signed (1).pdf
ipv6 ready