KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Số ký hiệu văn bản 145/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1. KH TỰ KT ĐVHT.signed.pdf
ipv6 ready