KẾ HOẠCH Tổ chức lớp tập huấn Tiếng Anh cơ bản trong phát triển du lịchcộng đồng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 139/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức lớp tập huấn Tiếng Anh cơ bản trong phát triển du lịchcộng đồng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH lớp Tiếng Anh.pdf
ipv6 ready