KẾ HOẠCH Tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Tháiở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
Số ký hiệu văn bản 110/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Tháiở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 55. KH Sở tham gia Lễ đón nhận di sản then.pdf
ipv6 ready