Báo cáo tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2022
Số ký hiệu văn bản 212/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3. Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI qúy III năm 2022.pdf
ipv6 ready