Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quỹ III và 9 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 209/BC-SVHTTD
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quỹ III và 9 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC PCTN quý III và 9 tháng đầu năm 2022 (1).pdf
ipv6 ready