BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo và kiến nghị Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 207/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo và kiến nghị Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 207-BC ĐƠN THƯ KHIÊU NAI QUY III.pdf
ipv6 ready