BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng
Số ký hiệu văn bản 196/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 196-BC 10 năm thực hiện CT 17 về hội quần chúng.pdf
ipv6 ready