BÁO CÁO Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 195/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 195-Báo cáo tháng 8 Sở VHTTDL.pdf
ipv6 ready