Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Số ký hiệu văn bản 05/2022/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 01/10/2022
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thong tu 05.pdf
ipv6 ready