KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác tuyên truyền,giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 -2025"năm 2022
Số ký hiệu văn bản 95/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác tuyên truyền,giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 -2025"năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 21. KH thực hiện ĐA 19 năm 2022.pdf