KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 07/6/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "tự soi, tự sửa", kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đứclối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" giai đoạn 2022 - 2025.
Số ký hiệu văn bản 96/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 07/6/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "tự soi, tự sửa", kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đứclối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" giai đoạn 2022 - 2025.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH thực hiện KH số 147.pdf