KẾ HOẠCH Hội thảo phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác Công viên địa chấtNon nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 91/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hội thảo phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác Công viên địa chấtNon nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 91-KH Hội thảo về triển khai hđ du lịch bền vững.pdf