BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022(Thời gian: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022)
Số ký hiệu văn bản 188/BC-SVHTTDL
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022(Thời gian: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC PCTN năm 2022-PV Kỳ họp thứ 4.pdf