Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở
Số ký hiệu văn bản 03/2022/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thong tu 03.pdf
ipv6 ready