Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Số ký hiệu văn bản 02/2022/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thong tu 02.pdf
ipv6 ready