Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 22 342
  • Tất cả: 2002160
  • Tất cả: 2455
Đăng nhập

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng 22/2, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, Sở VHTT&DL trình Bộ VHTT&DL quyết định xếp hạng 2 di tích quốc gia (Di tích hang Ngườm Chiêng và Mắt Thần núi tại huyện Trùng Khánh); trình UBND tỉnh xếp hạng 2 di tích cấp tỉnh; sưu tầm 113/22 hiện vật, đạt 389% kế hoạch (KH). Tham mưu UBND tỉnh triển khai các đề án bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tỉnh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết quả, toàn tỉnh có 1.191 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 81,4%; 109.001 gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, chiếm 85,5%; 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ xóm có nhà văn hóa đạt 81%.

Tổ chức đào tạo thể thao thành tích cao đạt 100% KH; tham dự 16/8 giải thể theo khu vực và toàn quốc đạt 33 huy chương các loại, đạt 300% KH. Đón 416.219 lượt khách đến tham quan, giảm 32,6% so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO và khảo sát, triển khai xây dựng 5 điểm di sản mới trong vùng công viên địa chất.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở kiến nghị: Tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích các cấp đã được xếp hạng và các đề án, đề tài nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; trình Bộ Quốc phòng hỗ trợ một số hiện vật (máy bay, xe tăng, pháo…) để trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng tỉnh. Đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh; quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch. Đầu tư thực hiện Khu liên hợp thể thao tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở tập trung thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chú trọng bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, các lễ hội truyền thống và giá trị văn hóa phi vật thể; phát triển hát then - đàn tính tại các xã, phường, thị trấn. Hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kịp thời, triển khai đồng bộ Đề án xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh. Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong đó, xây dựng đề án, kế hoạch phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch có nhiều tiềm năng; chủ động kêu gọi, huy động các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền và kết nối du lịch trong và ngoài tỉnh.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và đoàn công tác làm việc với Sở KH&CN

Năm 2021, Sở KH&CN tham mưu xây dựng 1 dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, 3 dự thảo văn bản về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện đối với 34 nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 7.799,126 triệu đồng. Hướng dẫn 9 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký mã số, mã vạch và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủyTrần Hồng Minh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ KH&CN phê duyệt danh mục 6 dự án nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn, miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, sản xuất sản phẩm dịch vụ KH&CN hiệu quả (trà giảo cổ lam, bột nghệ đen, bột nghệ vàng, tinh bột nghệ). Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phối hợp với Thành đoàn Cao Bằng triển khai hoạt động Nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm KH&CN, sản phẩm OCOP, nông sản của tỉnh...

 

Sở kiến nghị: Tỉnh xem xét thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; quan tâm bổ sung biên chế công chức cho Sở; bố trí kinh phí bổ sung thêm nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hằng năm; ổn định trụ sở làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, thống nhất và kịp thời trong quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả...

Bí thư Tỉnh ủyTrần Hồng Minh tham quan Nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản tỉnh Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị Sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoạt động KH&CN thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX liên quan đến lĩnh vực KH&CN. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn để chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương đề xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu KH&CN mang tính ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về KH&CN, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất của nhân dân...

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready