Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 51
Đăng nhập

Có lộ trình cụ thể trong xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Sáng 17/2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc. Cùng dự có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương.

Có lộ trình cụ thể trong xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngày 12/11/2021, Chính phủ đã có Quyết định số 1909/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Chiến lược có nhiều đổi mới, nội dung cụ thể, phù hợp với bối cảnh và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Chiến lược này cũng đã được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc. Theo Bộ trưởng, việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 một cách bài bản, kịp thời đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành.

Nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Bộ VHTTDL đã dự thảo Kế hoạch hành động của ngành. Dự thảo đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của ngành VHTTDL.

Kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ VHTTDL, cơ quan quản lý VHTTDL các cấp và các cơ sở VHTTDL xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược và Kết luận của Tổng Bí thư.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết, các chương trình, hoạt động được xây dựng trong dự thảo đáp ứng yêu cầu có tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành văn hóa. Đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực và thế mạnh của ngành VHTTDL kết hợp với việc mở rộng mạng lưới, phát triển các quan hệ đối tác đa ngành, đa lĩnh vực.

Cũng theo bà Hoàng Thị Bình, dự thảo Kế hoạch được thiết kế với các nội dung chính: Mục tiêu; Yêu cầu; Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện.

Có lộ trình cụ thể trong xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành VHTTDL, một số ý kiến cho rằng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được xây dựng cụ thể, chi tiết, bố cục logic. Bên cạnh đó, phần tổ chức thực hiện cũng cần cụ thể hơn, phân giai đoạn, có bước đi và lộ trình cụ thể. Nguồn lực triển khai thực hiện cũng là nội dung cần được chú trọng thể hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những nỗ lực của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam trong việc xây dựng Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở nghiên cứu sâu nội dung Chiến lược, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước của đơn vị mình để xây dựng các nội dung cụ thể, cùng phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Văn phòng Bộ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động.

"Văn phòng Bộ trên cơ sở Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các Bộ, ngành được Chính phủ giao nhiệm vụ trong Chiến lược để cùng phối hợp, triển khai đồng bộ. Các đơn vị cùng đồng hành, hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch hành động; việc tổ chức thực hiện phải cụ thể và có lộ trình" - Bộ trưởng yêu cầu.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

ipv6 ready