Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 48
Đăng nhập

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 6/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở VH,TT&DL, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Năm 2021, ngành VH,TT&DL cả nước nỗ lực sáng tạo, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời thực hiện và đề xuất nhiều chủ trương, chính sách mới phù hợp với diễn biến của tình hình dịch Covid-19, góp phần vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý‎ nhà nước về di sản văn hóa; "Nghệ thuật xòe Thái" được UNESCO ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề cử Di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đề nghị UNESCO ghi danh tại danh mục di sản thế giới; quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới. Phê duyệt 5 quy hoạch, 8 nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt. Hoàn thiện chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định xếp hạng 30 di dích quốc gia; ghi danh 52 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản được nhiều địa phương thực hiện tốt.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 683/705 quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao; 8.150/10.599 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao; 78.335/103.973 thôn, bản, buôn, xóm có nhà văn hóa; 65.385/103.973 thôn, bản, bôn, xóm đạt văn hóa; 20.389.831/23.898.492 gia đình đạt gia đình văn hóa. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2026. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đươc Ban Chỉ đạo Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. Đến hết năm 2021, cả nước có 19.477 thư viện và phòng đọc sách cơ sở với khoảng 46 triệu bản sách; cấp 324.309 thẻ, phục vụ hơn 40 triệu lượt bạn đọc, 52 triệu lượt tài liệu...

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo tham luận, đưa ra những sáng kiến về quản lý, phát triển VH,TT&DL. Đồng thời, xác định chủ đề hành động năm 2022 của ngành “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Năm 2022, ngành VH,TT&DL tiếp tục bám sát định hướng, chiến lược đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số như: Số hóa các di sản văn hóa, xây dựng mô hình “Nhà hát online”; “Bảo tàng online”; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động SEA Games lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Ưu tiên và tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cao và xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, k‎ý kết và triển khai chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành nhằm thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực VH,TT&DL. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động VH,TT&DL ở trong và ngoài nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại trong năm 2022...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 2 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 cá nhân; Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác VH,TT&DL, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bộ VH,TT&DL tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho 68 tập thể.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready