Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 2373
  • Trong tuần: 25 668
  • Tất cả: 2002078
  • Tất cả: 5596
Đăng nhập

Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình

I. Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng

 Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

 a)  Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ngắn hạn, dài hạn về lĩnh vực văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh.

 b)   Soạn thảo các văn bản về quản lý văn hóa và gia đình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 c)   Quản lý Nhà nước về văn hóa, gồm các lĩnh vực:

 * Nghệ thuật biểu diễn:

-    Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

 

-     Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

-    Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương;

-   Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

-   Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

-   Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

-   Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

-   Phối hợp đề xuất, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu ”Nghệ sỹ ưu tú”, ”Nghệ sỹ nhân dân”.

 * Điện ảnh:

-   Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

-   Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng các hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

-   Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

-   Phối hợp kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

-   Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

 * Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

-   Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm quy mô cấp tỉnh;

-    Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

 -   Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

-   Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

-   Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

 * Quyền tác giả, quyền liên quan:

-   Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

-   Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

-   Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-   Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

 * Thư viện:

-   Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

-   Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

-   Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 * Quảng cáo:

-   Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

-   Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

-   Giúp UBND tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

-   Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường

 mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

 * Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

-   Phối hợp thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương;

-    Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

-    Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

-    Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

-   Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

 * Hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa:

Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương.

* Văn học:

-   Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

-    Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 * Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm:

-    Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-    Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương;

-    Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu;

 -   Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu;

-    Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu.

 * Di sản văn hoá:

-   Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa sau khi được phê duyệt;

 -   Phối hợp với các phòng, đơn vị, các ngành liên quan, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quảng bá về di sản văn hóa;

-    Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực di sản văn hoá; xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hoá phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về di sản văn hoá; tham gia ý kiến về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án về di sản văn hoá hoặc có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá;

-   Tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể cho người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

-   Tổ chức, hướng dẫn kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

-    Quản lý, hướng dẫn các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử;

-    Thỏa thuận chủ trương lập dự án, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; hướng dẫn thực hiện tu sửa cấp thiết di tích và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

-   Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường di tích; phối hợp thẩm định quy hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội liên quan đến di sản văn hóa;

-   Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt; cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích;

-   Tiếp nhận hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật cấp thiết; giám sát việc thực hiện khai quật theo nội dung giấy phép;

-   Tổ chức thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của các bảo tàng công lập, ngoài công lập, ban quản lý di tích, các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật;

-   Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;

-   Tổ chức thu nhận và bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật; Tổ chức đăng ký quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật;

-   Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá;

-   Phối hợp với Thanh tra Sở ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hoá;

-    Đề xuất các hoạt động vinh danh, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá theo quy định của pháp luật;

-   Phối hợp đề xuất, hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu ”Nghệ nhân ưu tú”, ”Nghệ nhân nhân dân”.

*    Lễ hội: Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin phép tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật.

*   Hội, Câu lạc bộ: Hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các Hội, Câu lạc bộ thuộc lĩnh vực văn hóa.

 *   Xây dựng nếp sống văn hóa:

 -   Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh:

+   Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

+   Theo dõi, đề xuất, tổ chức, hướng dẫn công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở;

+   Soạn thảo, xây dựng các dự án, đề án quy hoạch, kế hoạch quản lý hoạt động lĩnh vực văn hóa cơ sở;

+   Phối hợp tổ chức hội thi, liên hoan, giao lưu văn hoá, văn nghệ trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá cơ sở;

 +    Hướng dẫn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hương ước, quy

ước.

 -   Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”:

+   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu lãnh đạo chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh;

Hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

Đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh và Giám đốc Sở khen thưởng thành tích các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, văn minh đô thị và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

Tuyên truyền công tác xây dựng nếp sống văn hóa - nông thôn mới - văn minh đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

 d) Quản lý nhà nước về công tác gia đình:

-   Chịu trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh;

 -   Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình;

-    Tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực dân số, kế hoạch hoá gia đình, trẻ em, phụ nữ, bình đẳng giới;

-   Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

-   Xây dựng và nhân rộng các mô hình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

 -   Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia

đình;

-   Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

-   Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

đ) Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.

 e)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


        
              II. Tổ chức bộ máy   - Bà: Đặng Thu Hồng
 - Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách
 - Điện thoại: 0206.3859143

- Email:
 
 

 - Bà: Long Thị Phượng Uyên
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoai:  0206.3859 143
- Email: uyenlongthi@gmail.com

   - Bà: Đinh Thu Trang
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Điện thoại: 0206.3954.137
- Email: trangdt@caobang.gov.vn
   - Bà: Long Thị Trang
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Điện thoại: 0206.3954.137
- Email: trang_ltvhttdl@caobang.gov.vn
    - Bà: Phạm Thị Thêm
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Điện thoại: 0206.3954.137
- Email: thempt@caobang.gov.vn

- Bà: Nông Thị Liễu
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoai: 0206.3954.137
- Email: nonglieuvptn@gmail.com

   -- Bà: Phạm Thị Thu Hương
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoai: 0206.3954.137
- Email:

 

 

 
ipv6 ready