Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 34
Đăng nhập

Phòng Quản lý thể dục thể thao

I. Chức năng, nhiệm vụ

 1.  Chức năng

 Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

 a) Về thể dục, thể thao cho mọi người.

-   Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt theo quy định.

-   Xây dựng và tổ chức mở lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao và cấp giấy chứng nhận theo Kế hoạch sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt.

-   Phối hợp với Ủy ban Ô-lim-pích và tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao theo quy định; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

-   Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu, tổ chức giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; tham mưu tổ chức các giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc được ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Thể thao quốc gia được UBND tỉnh phê duyệt.

 -   Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh.

-    Phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

-   Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống của địa phương.

 -   Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận Gia đình thể thao trên địa bàn Tỉnh.

-   Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể dục, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương và các sở, ban, ngành trong tỉnh về hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

 -   Phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc.

 b) Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

-   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, học sinh năng khiếu; tham mưu phê duyệt kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh.

-    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giải thi đấu thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

-   Xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, học sinh năng khiếu của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

-    Phối hợp với Thanh tra Sở công tác kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật; Phối hợp kiểm tra hoạt động của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

-    Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

-   Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thành lập Hội và kiểm tra hoạt động đối với các Hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

 -   Công tác tham gia các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế.

 -   Công tác đối ngoại trong lĩnh vực thể dục thể thao.

-    Quản lý nhà nước về công tác hoạt động, tổ chức thi đấu của các Liên đoàn thể thao trong tỉnh.

 -   Xây dựng đề án quản lý, khai thác dịch vụ về lĩnh vực thể thao của Sở.

 -   Công tác xây dựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực thể thao.

-   Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

c)    Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Pháp chế và các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công.

 đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

             
              II. Tổ chức bộ máy

 - Bà: Lục Thị Hồng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0206.3856.457
- Email:  honglt@caobang.gov.vn

 - Ông: Nguyễn Quang Trung
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0206.3953.762
   - Ông: Phạm Viết Quân
 - Chức vụ: Chuyê viên
 - Điện thoại: 0206.3953.762


 

 - Bà: Hà Thị Thu Hường
 -  Chức vụ: Chuyên viên
 - Điện thoại: 0917.508.909

 
 ipv6 ready