Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 2356
  • Trong tuần: 25 651
  • Tất cả: 2002061
  • Tất cả: 5579
Đăng nhập

SỞ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Số 047 Lý Tự Trọng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3854.211; Fax: 0206.3855.563

Email: 
sovhtt@caobang.gov.vn


2. Sơ đồ tổ chức 
 
 

3. Cơ cấu tổ chức

Ông: Sầm Việt An
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0206.3853.788
- Email: ansv@caobang.gov.vn

 

Ông: Ngọc Văn Chắn
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 
- Điện thoại: 0206.3854.103
- Email: channv_ht@caobang.gov.vn

 

- Ông: Trương Thế Vinh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Kiêm Trưởng Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng
- Điện thoại: 0206.3853.947
- Email: vinhtt@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Tô Thị Trang
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0206.3.854.212
- Email: trangtt.svhttdl@caobang.gov.vn

   

 

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể


4.1. Ông Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở:     
   

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành và phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc Sở.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản; quy hoạch, xây dựng và phát triển ngành.

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo.

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác quản lý, cấp phép hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo nội dung Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Chỉ đạo ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị về các lĩnh vực công tác ngành quản lý.

- Tham mưu, chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao du lịch tại các địa phương, đơn vị theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Là Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng khoa học; Hội đồng nghệ thuật; Hội đồng xét duyệt sáng kiến; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở; Chính trị viên quân sự cơ quan.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Là Chủ tài khoản Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Văn phòng (Trừ các công tác đã phân công cho Phó Giám đốc Sở); Phòng Tổ chức - Pháp chế (Trừ các công tác đã phân công cho Phó Giám đốc Sở); Thanh tra; Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt.

- Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

- Thực hiện các công việc khác do Tỉnh phân công.

4.2. Bà Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Lĩnh vực Văn hóa và gia đình; Chỉ đạo, theo dõi lĩnh vực văn hóa và gia đình các huyện, thành phố trong tỉnh;

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền quảng bá du lịch; thông tin đối ngoại.

- Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình xây dựng nông thôn mới của ngành.

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Vì sự tiến bộ phụ nữ; Khuyến học; Chữ thập đỏ.

- Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền lĩnh vực phụ trách.

- Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực văn hóa.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý Du lịch (công tác tuyên truyền quảng bá du lịch); Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

- Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh; Hội Thơ Đường luật tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

4.3. Ông Ngọc Văn Chắn, Phó Giám đốc Sở
 Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Lĩnh vực Thể dục thể thao; Chỉ đạo, theo dõi công tác thể dục, thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công đoàn; Thanh niên.

- Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền lĩnh vực phụ trách.

- Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực thể dục thể thao; các Quyết định về công nhận vận động viên và học sinh năng khiếu của tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng Tổ chức - Pháp chế (công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về thanh niên); Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

- Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Liên đoàn Cờ tỉnh; Liên đoàn Quần vợt tỉnh; Liên đoàn Cầu lông tỉnh; Liên đoàn Bóng bàn tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.
4.4. Ông Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Kiêm Trưởng Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Lĩnh vực Du lịch; Chỉ đạo, theo dõi công tác Du lịch các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Hợp tác quốc tế; an ninh, quốc phòng; phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão và thiên tai; cựu chiến binh.

- Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền lĩnh vực phụ trách.

- Được ủy quyền ký các văn bản cấp phép về lĩnh vực du lịch.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở; Chỉ huy trưởng quân sự cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch (trừ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch đã phân công cho Phó Giám đốc Tô Thị Trang); Văn phòng Sở (công tác hành chính, tổng hợp); Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch.

- Phụ trách quản lý nhà nước các tổ chức hội: Hiệp hội Du lịch tỉnh; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh biết và liên hệ công tác./.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 35/TB-SVHTTDL ngày 29/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng).

ipv6 ready