Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập

Hội thảo phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch

Ngày 11/10, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch, phát triển con người ở vùng núi phía Bắc” chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về phát huy các giá trị văn hóa và nguồn lực cộng đồng, tiềm năng du lịch của vùng miền núi phía Bắc.

Các đại biểu dự hội thảo.

Văn hóa, du lịch và phát triển con người có mối quan hê chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, văn hóa là nguồn lực của du lịch. Du lịch văn hóa một loại hình du lịch có thể có tác động tích cực hơn và cải thiện chất lượng sống cũng như phát triển con người một cách bền vững hơn. Du lịch có thể có tác động đến phát triển con người theo nhiều khía cạnh khác nhau, du lịch đóng góp vào sự hiểu biết văn hóa rộng rãi hơn bằng cách tạo ra sự tôn trọng, sự đa dạng của các nền văn hóa và cách sống; du lịch tạo cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho người dân và chính quyền địa phương. Ngoài ra, sự xuất hiện của khách du lịch có thể thúc đẩy giáo dục của cư dân địa phương bằng cách đưa họ tiếp xúc với người dân và văn hóa khác, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. 

Vùng miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh là địa bàn rộng lớn và nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa riêng, đặc sắc được thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, nhà ở, ẩm thực, phong tục, tập quán…, cùng sinh sống ở những vùng thiên nhiên phú cho các vị trí, kiến tạo các không gian, cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng đã tạo nên một vùng văn hóa đa dạng, đa sắc màu. Đây là nguồn lực văn hóa giàu giá trị, trực tiếp tạo nên các sản phẩm du lịch di sản mang tính đặc thù của từng dân tộc.

Sự phát triển du lịch vùng miền núi phía Bắc trong những năm gần đây đã tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của các tộc người. Tuy vậy, vùng miền núi phía Bắc vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như phát triển con người.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Phát huy giá trị con người, vốn con người, vốn xã hội, nguồn lực con người, các nguồn lực cộng đồng và tộc người vùng miền núi phía Bắc gắn với phát triển du lịch cũng như phát triển con người; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các tộc người và vai trò của nó đối với phát triển du lịch, phát triển con người vùng miền núi phía Bắc; phát triển kinh tế du lịch đi đôi với ổn định và công bằng xã hội; phát triển xã hội bền vững, đảm bảo quyền con người và an ninh con người vùng miền núi phía Bắc; những thách thức trong việc phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người trong phát triển du lịch, phát triển con người vùng miền núi phía Bắc; phương hướng và các giải pháp phát huy giá trị văn hóa như một nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và con người vùng miền núi phía Bắc.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready