Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 22 321
  • Tất cả: 2002139
  • Tất cả: 2434
Đăng nhập

Toàn tỉnh có 1.469 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2022

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.469/1.484 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu văn hóa, đạt 98,9%.

 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Thành phố thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh những năm qua thường xuyên duy trì và phát triển, việc thực hiện phong trào góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh, tác phong làm việc công nghiệp, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, gắn phong trào xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh đề ra các chỉ tiêu, trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready