Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 42
 • Trong tuần: 22 323
 • Tất cả: 2002141
 • Tất cả: 2436
Đăng nhập

Quảng Hòa thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Huyện Quảng Hòa tập trung nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ, phong trào góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

   

  Tại huyện Quảng Hòa, nhiều câu lạc bộ hát dân ca, dân vũ và các làn điệu địa phương được ra mắt trong những năm vừa qua.

  Xác định việc xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức hướng dẫn các tổ dân phố, xóm cụ thể hóa nội dung phong trào phù hợp với từng khu dân cư. 100% các địa phương chủ động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gần với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  Hiện nay, nhiều hoạt động văn hóa được duy trì; các câu lạc bộ văn nghệ hoạt động đa dạng với nhiều chương trình hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt. Tiêu biểu như Chi hội Bảo tồn dân ca huyện có nhiệm vụ tổ chức sưu tầm, truyền dạy, luyện tập và tham gia biểu diễn tại các hội thi, hội diễn của huyện, tỉnh và khu vực; Đội văn nghệ quần chúng UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thường xuyên tham gia biểu diễn kỷ niệm các ngày lễ của quê hương, đất nước. Đến nay, toàn huyện có hơn 130 đội văn nghệ quần chúng, trong đó hơn 90% xóm, tổ dân phố có ít nhất 1 đội. Huyện định kỳ 2 năm/lần tổ chức Hội thi hát dân ca và trình diễn trang phục dân tộc. Tại 3 xã Mỹ Hưng, Ngọc Động, Tự Do thành lập câu lạc bộ hát then, các làn điệu dân ca địa phương.

  Hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Câu lạc bộ bóng bàn huyện thành lập và đi vào hoạt động tạo không gian giao lưu, khuyến khích tinh thần rèn luyện, cải thiện sức khỏe cho người dân. Năm 2021, huyện bố trí lắp đặt được 5 bộ thiết bị vui chơi cho trẻ em và tập luyện thể thao cho người cao tuổi tại 2 xã Phúc Sen, Đại Sơn. Nhiều nhà văn hóa, tổ dân phố sau sáp nhập được sắp xếp, xây mới và mở rộng. Công tác đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm được thực hiện công khai dân chủ, đảm bảo công bằng, khách quan và thực chất. Năm 2021, toàn huyện có 14.172/14.966 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 183/183 xóm, tổ dân phố văn hóa; 157/159 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Từ phong trào, nhiều cá nhân tiêu biểu trở thành tấm gương điển hình trong xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc.

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các xã, thị trấn chỉ đạo thôn, xóm, tổ dân phố sửa đổi quy ước, hương ước phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến những tiêu chí của phong trào tới từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện, từ đó các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

  Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa Đàm Thị Chiến cho biết: Để giữ vững chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 và những năm tiếp theo, Phòng tiếp tục tham mưu cho huyện chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai phong trào phù hợp từng thời điểm, giai đoạn và điều kiện KT - XH địa phương. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các nội dung cụ thể của Phong trào, góp phần phát triển văn hóa gắn chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  Nguồn Báo Cao Bằng

  ipv6 ready