Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 2391
  • Trong tuần: 25 686
  • Tất cả: 2002096
  • Tất cả: 5614
Đăng nhập

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Chiều 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sầm Việt An chủ trì.

Các đại biểu dự tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Buổi tọa đàm ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; thủy chung, hiếu nghĩa, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường… đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp, phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi nhưng chức năng cơ bản của gia đình luôn tồn tại, gia đình vẫn là một trong những nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển của đất nước.

Với ý nghĩa to lớn đó, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng toàn thể gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ngày Gia đình Việt Nam là ngày tôn vinh mái ấm gia đình, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình những người con đất Việt hướng về cội nguồn, người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc.

Tại tỉnh ta, công tác gia đình được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn. Sau 21 năm triển khai thực hiện chiến lược về công tác gia đình, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác gia đình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên rõ rệt. Phong trào xây dựng mô hình gia đình văn hóa đã lồng ghép các tiêu chí quan trọng của công tác gia đình vào tiêu chí bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa như gia đình không bạo lực, gia đình không sinh con thứ ba, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học…

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tham luận về đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở, nâng cao chất lượng gia đình tập luyện thể thao thường xuyên, các giải pháp trong thời gian tới; vai trò của gia đình trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để phát huy tốt vai trò của gia đình, cá nhân trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những giá trị đạo đức truyền thống, gia phong, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng; tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tăng cường nhân rộng mô hình “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quốc tế hạnh phúc”, “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, Ngày Gia đình Việt Nam với những chủ đề thiết thực…

Nguồn Báo Cao Bằng

ipv6 ready