Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 96
Đăng nhập

Khảo sát điểm đến du lịch liên kết vùng 6 tỉnh Việt Bắc tại Cao Bằng

Ngày 24 - 25/8, Đoàn khảo sát số 1 “Hành trình kết nối di sản UNESCO Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn” tiến hành khảo sát một số điểm đến tại Cao Bằng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII tại Hà Giang năm 2022 từ ngày 23 - 28/8/2022.

   

  Đoàn khảo sát trải nghiệm tại thác Bản Giốc (Trùng Khánh).

  Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 6 tỉnh Việt Bắc diễn ra với sự tham gia của trên 80 đại biểu đại diện cho Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí chia làm 3 đoàn, khảo sát 3 tuyến du lịch vùng Việt Bắc. Trong đó, tuyến 1 khảo sát “Hành trình kết nối di sản UNESCO Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn”, lộ trình Hà Nội - Bắc Sơn (Lạng Sơn) - Trùng Khánh, Bảo Lâm (Cao Bằng) - Hà Giang - Lâm Bình (Tuyên Quang) - Hà Nội. Tuyến 2 khảo sát “Huyền thoại sông Gâm và con đường di sản cách mạng Việt Bắc”, lộ trình Hà Nội - Thái Nguyên - Ba Bể (Bắc Kạn) - Bắc Mê (Hà Giang) - Thành phố Hà Giang (Hà Giang) - Lâm Bình (Tuyên Quang) - Hà Nội. Tuyến 3 khảo sát “Từ chiến khu cách mạng Tân Trào đến mặt trận biên giới Vị Xuyên”, lộ trình: Hà Nội - Tân Trào (Tuyên Quang) - Yên Minh, Thành phố Hà Giang (Hà Giang) - Lâm Bình (Tuyên Quang) Hà Nội.

  Đoàn khảo sát số 1 đã khảo sát một số điểm đến du lịch của Cao Bằng, gồm: động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc (Trùng Khánh); điểm hóa thạch Cúc đá Lũng Luông, xã Lũng Nặm (Hà Quảng); Khau Cốc Trà, xã Xuân Trường (Bảo Lạc). Tại các điểm khảo sát, các đại biểu đều rất ấn tượng và đánh giá du lịch Cao Bằng trong những năm gần đây đang có những phát triển đáng kể với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

  Đoàn khảo sát trải nghiệm tại động Ngườm Ngao (Trùng Khánh).

  Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chương trình khảo sát, các đại biểu sẽ có báo cáo phân tích, xác định những điểm lợi thế và hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của từng địa phương. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cùng trao đổi tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển môi trường du lịch và phát triển sản phẩm du lịch của vùng Việt Bắc tại Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc và công bố sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc sẽ diễn ra ngày 26/8/2022 tại thành phố Hà Giang.

  Nguồn Báo Cao Bằng

  ipv6 ready